Đầu Phun Sprinkler Chữa Cháy Tự Động Quay Hướng Lên/Xuống ZSTZ-15

ĐẦU PHUN TYCO LÊN/XUỐNG

XUẤT XỨ:TRUNG QUỐC

0939738114